Welkom
buttons Home Diensten offerte fotos
fotos

Disclaimer

Website-disclaimer

De op deze website aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel op eigen risico gebruikt. In geen enkel geval kan aan, op de website aangeboden informatie en/of diensten rechten worden ontleend. Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke toestemming via email worden gebruikt door derden. Indien u een foto van onze website wilt gebruiken voor uw publicatie neemt u dan vooraf contact met ons op.

E-mail disclaimer

Iedeer door Alex Meijer Houtbouw verzonden e-mail als mede de meegezonden bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Publiceren, vermenigvuldigen en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Bij onjuiste adressering wordt u verzocht de afzender direct te informeren door het e-mailbericht te samen met de bijgevoegde bestanden te retourneren. Wij vertrouwen erop dat u dit bestand in goede orde ontvangt, maar wijzen erop dat eventuele beschadigingen en/of afwijkingen niet kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid onzerzijds. Tenslotte willen wij de ontvanger erop wijzen dat dit bericht en de meegestuurde bestanden gecontroleerd moeten worden op de aanwezigheid van virussen. Alex Meijer Houtbouw is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van aanwezigheid van virussen.